Krantenartikelen

Confrontatie met het naakte bestaan

Artikel Friesch Dagblad over Pierre de Grauw
Read More

Wat bezielde Tjebbe Feenstra?

Artikel Leeuwarder Courant over Tjebbe Feenstra
Read More

"Drenthe grondig vernielen"

Artikel Dagblad van het Noorden over onderzoek
Read More

Telegraaf vondst brieven 20-08-2013

Artikel over vondst dankbrieven
Read More